Η αύξηση του παιδιού αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη γενική του υγεία. Παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως χρόνια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή κρανιοφαρυγγίωμα, ενδέχεται να παρουσιάζουν ως μόνο σύμπτωμα, για αρκετό χρονικό διάστημα πριν την εκδήλωση των κυρίων συμπτωμάτων της νόσου, χαμηλό ρυθμό αύξησης. Ο ρυθμός της αύξησης φυσιολογικά εξαρτάται από τη διατροφική κατάσταση του παιδιού, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, την κληρονομικότητα και αργότερα στην παιδική ηλικία από το χρόνο ενήβωσης.

Το κοντό ανάστημα είναι από τις κύριες αιτίες επίσκεψης στον παιδοενδοκρινολόγο.

Πολλοί γονείς ανησυχούν για το ύψος των παιδιών τους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σωστές μετρήσεις καταγεγραμμένες στο βιβλιάριο του παιδιού, αφού εκτός λίγων ακραίων περιπτώσεων πολύ χαμηλού αναστήματος (<-3SD) το σημαντικότερο είναι ο ρυθμός με τον οποίο ψηλώνει. Πλέον υπάρχουν και ελληνικά διαγράμματα του ρυθμού αύξησης των παιδιών σχολικής ηλικίας τα οποία έφτιαξα στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο «Μικτή μακροχρόνια μελέτη του ρυθμού αύξησης των ελληνοπαίδων σχολικής ηλικίας». Γενικά όμως ένα παιδί που ψηλώνει λιγότερο από 5 εκατοστά το χρόνο καλό είναι να εκτιμάται από ειδικό