Η «ενήβωση» ή ήβη, αποτελεί μία φυσιολογική μετάβαση από την παιδική ζωή στην ενήλικη και την χαρακτηρίζουν οι ενδοκρινολογικές, μορφολογικές και ψυχολογικές αλλαγές. Ουσιαστικά, ξεκινάει η σεξουαλική ωρίμανση του παιδιού, που την εκδηλώνει η ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου-αύξηση των γονάδων (όρχεις ή ωοθήκες) και της τριχοφυΐας-. Η «πρώιμη ήβη», είναι μία κατάσταση κατά την οποία το παιδί παρουσιάζει μία πρόωρη ενεργοποίηση/έναρξη της εφηβείας.

Η «φυσιολογική ήβη» ξεκινάει μετά την ηλικία των 8 στα κορίτσια και μετά τα 9 στα αγόρια. Εάν τώρα δει κανείς ανάπτυξη στήθους, τριχοφυΐας στο εφηβαίο ή οσμή στη μασχάλη σε ηλικίες κάτω των 8 στα κορίτσια ή διόγκωση όρχεων (> 3 cm3) και ανάπτυξη τριχοφυΐας στο εφηβαίο ή οσμή στη μασχάλη πριν από τα 9 στα αγόρια, τότε θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για «πρώιμη ήβη».