Συγγραφικό έργο

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά

1) Pubertal maturation of contemporary Greek boys: no evidence of a secular trend. Papadimitriou A, Douros K, Kleanthous K, Papadimitriou DT, Attilakos A, Fretzayas A. The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine. 2011 Oct;49(4):434-6. Epub 2011 Feb 11

2) Characteristics of the short children referred to an academic paediatric endocrine clinic in Greece. Papadimitriou A, Douros K, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Karapanou O, Fretzayas A. Journal of Paediatrics and Child Health. 2012 Mar;48(3):263-7. doi: 10.1111/j.1440-1754.2011.02256.x. Epub 2011 Nov 23

3) Overweight and obesity decreased in Greek schoolchildren from 2009 to 2012 during the early phase of the economic crisis. Kleanthous K, Dermitzaki E, Papadimitriou DT, Papaevangelou V, Papadimitriou A. Acta Paediatrica. 2016 Feb;105(2):200-5. doi: 10.1111/apa.13143. Epub 2015 Sep 23.

4) L-Dopa Stimulates Cortisol Secretion through Adrenocorticotropic Hormone Release in Short Children. Marakaki C, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Papadopoulou A, Papadimitriou A. Hormone Research in Paediatrics. 2015;84(5):319-22. doi: 10.1159/000439532. Epub 2015 Sep 23.

5) A Greek girl with 11β-hydroxylase deficiency due to compound heterozygosity for two novel mutations in CYP11B1 gene. Marakaki C, Papadopoulou A, Karapanou O, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Papadimitriou A. 2015;2015:150074. doi: 10.1530/EDM-15-0074. Epub 2015 Aug 7

6) Secular changes in the final height of Greek girls are levelling off. Kleanthous K, Dermitzaki E, Papadimitriou DT, Papaevangelou V, Papadimitriou A. Acta Paediatr. 2016 Nov 17. doi: 10.1111/apa.13677. Epub 2016 Dec 19.

7) Successful Treatment of Severe Atopic Dermatitis with Calcitriol and Paracalcitol in an 8-Year-Old Girl. Bothou C, Alexopoulos A, Dermitzaki E, Kleanthous K, Papadimitriou A, Mastorakos G, Papadimitriou DT. Case Rep Pediatr. 2018 Jun 24;2018:9643543. doi: 10.1155/2018/9643543. eCollection 2018.

8) Hypoprolactinemia as a clue to diagnosis of mild central hypothyroidism due to IGSF1 deficiency. Papadimitriou A, Papadopoulou A, Kleanthous K, Papadimitriou DT, Papaevangelou V. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Jun 3;12(2):218-222. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0085. Epub 2019 Aug 26.

9) A novel detrimental homozygous mutation in the WFS1 gene in two sisters from nonconsanguineous parents with untreated diabetes insipidus. Papadimitriou DT, Kleanthous K, Manolakos E, Tiulpakov A, Nikolopoulos T, Delides A, Voros G, Dinopoulos A, Zoupanos G, Papadimitriou A, Mastorakos G, Urano F.

10) Asymptomatic Bladder Neurofibroma in Neurofibromatosis Type 1. Kleanthous K, Alexopoulou E, Papadopoulos I, Mazioti A, Tsipi M, Attilakos A, Dinopoulos A. Minerva Pediatr. 2020 Apr 2. doi: 10.23736/S0026-4946.20.05648-0.

11) Lessons from Wolfram Syndrome: Initiation of DDAVP Therapy Causes Renal Salt Wasting Due to Elevated ANP/BNP Levels, Rescued by Fludrocortisone Treatment. Kleanthous K, Maratou E, Spyropoulou D, Dermitzaki E, Papadimitriou A, Zoupanos G, Moutsatsou P, Mastorakos G, Urano F, Papadimitriou DT. Indian J Pediatr. 2020 Nov 18. doi: 10.1007/s12098-020-03538-y.

Αναρτημένες Παρουσιάσεις (POSTERS) – Ελεύθερες Ανακοινώσεις

1) The role of allergy evaluation in children with eosinophilic esophagitis. Zande M, Angelakopoulou A, Pitsios K, Politi E, Kleanthous K, Panagiotou I, Roma-Giannikou E, Syrigou E. 3rd Pediatric and Allergy Meeting, Athens (2013)

2) The role of food allergens in eosinophilic esophagitis. Preliminary results. Zande M, Angelakopoulou A, Pitsios K, Politi E, Kleanthous K, Panagiotou I, Roma-Giannikou E, Syrigou E. EAACI-WAO, Milan (2013)

3) Έφηβος με οίδημα χειλέων στα πλαίσια Νόσου Crohn. Γ. Γεωργαντζή, Ι. Παπαδόπουλος, Φ. Ζαφειροπούλου, Κ. Κλεάνθους, Π. Λούμου, Κ. Τριανταφύλλου, Σ. Φεσσάτου. 51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη (2013)

4) Νεογνικό στερητικό σύνδρομο από εξαρτησιογόνες ουσίες. Η εμπειρία μας από την αντιμετώπιση του με μεθαδόνη. Β. Σίδερη, Χ. Βλιώρα, Α. Δασκαλάκη, Π. Μέξη-Μπουρνά, Κ. Κλεάνθους, Μ. Σουλιώτη, Γ. Κύρκου, Ν. Μπουρνάς, Α. Φρετζάγιας. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα (2013)

5) Νευροϊνωματική Ελεφαντίαση. Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Κλεάνθους, Ε. Μπακάλη, Ν. Ντινόπουλος, Α. Φρετζάγιας. 13ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα (2013)

6) Neonatal abstinence syndrome due to dependency-inducing drugs- Our experience with methadone treatment. Sideri V, Vliora C, Daskalaki A, Mexi-Bourna P, Kleanthous K, Soulioti M, Kyrkou G, Bournas N, Papaevangelou V. The International Neonatology Association Conference, Valencia (2014)

7) Περιγραφή περιστατικού γελαστικής επιληψίας. Κ. Κλεάνθους, Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Γεωργαντζή, Φ. Ζαφειροπούλου, Α. Μαντζαβίνου, Α. Ντινόπουλος. 52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος (2014)

8) Περιγραφή περίπτωσης εφήβου με νευροϊνωματική ελεφαντίαση. Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Κλεάνθους, Φ. Ζαφειροπούλου, Ε. Στέφος, Β. Παπαευαγγέλου. 52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος (2014)

9) Η βελτίωση του τελικού αναστήματος των κοριτσιών φαίνεται ότι έφθασε στο τέλος της. Κ. Κλεάνθους, Ε. Δερμιτζάκη, Δ.Θ. Παπαδημητρίου, Β. Παπαευαγγέλου, Α. Παπαδημητρίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα (2017)

10) Ήπια υποφυσιακή ανεπάρκεια λόγω νέας απενεργοποιού μετάλλαξης του γονιδίου IGSF1. Α. Παπαδημητρίου, Α. Παπαδοπούλου, Κ. Κλεάνθους, Δ.Θ. Παπαδημητρίου, Β. Παπαευαγγέλου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα (2017)

11) Αναστολείς αρωματάσης στα κορίτσια: Η συνδυαστική θεραπεία με αναστροζόλη και ανάλογο GnRH έως 2 έτη και η συνέχιση μονοθεραπείας με αναστροζόλη είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε κορίτσια με πρώιμη ή νωρίς ήβη με κακή πρόγνωση του αναστήματος ενηλίκου – Αποτελέσματα τελικού αναστήματος της GAIL STUDY. Ε. Δερμιτζάκη, Κ. Κλεάνθους, Α. Παπαδημητρίου, Δ.Θ. Παπαδημητρίου. 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη (2018)

12) Χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση συσχετιζόμενη με νόσο Graves σε έφηβη ασθενή: περιγραφή περιστατικού. Ε. Μπουντουβή, Φ. Καραχάλιου, Κ. Κλεάνθους, Σ. Ασπρογέρακα, Κ. Δούρος, Α. Παπαδημητρίου, Β. Παπαευαγγέλου. 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη (2018)

13) Υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία οφειλόμενη σε ενεργοποιό μετάλλαξη του γονιδίου της γλυκοκινάσης. Παρουσίαση περιστατικού. Δ. Δημοπούλου, Φ. Καραχάλιου, Κ. Κλεάνθους, Σ. Ασπρογέρακα, Μ. Μητρογιώργου, Α. Σερτεδάκη, Α. Παπαδημητρίου, Β. Παπαευαγγέλου. 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη (2018)

14) Successful treatment of Alopecia Totalis with calcitriol and paricalcitol in two girls aged 3 and 7-years. DT. Papadimitriou, C. Bothou, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, K. Karkavitsas, G. Mastorakos, A. Papadimitriou. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

15) Lessons from Wolfram Syndrome: Initiation of DDAVP therapy causes Renal Salt Wasting due to elevated ANP levels, rescued by fludrocortisone treatment. K. Kleanthous, E. Maratou, D. Spyropoulou, E. Dermitzaki, C. Bothou, A. Papadimitriou, G. Zoupanos, P. Moutsatsou, F. Urano, DT. Papadimitriou. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

16) A novel detrimental homozygous mutation of WFS1 gene in two sisters from non-consanguineous parents with untreated Diabetes Insipidus. DT. Papadimitriou, K. Kleanthous, M. Manolakos, A. Tiulpakov, T. Nikolopoulos, A. Delides, G. Voros, A. Dinopoulos, G. Zoupanos, F. Urano. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

17) Anastrozole is safe as monotherapy in early maturing girls with compromised growth, further improving gain in predicted adult height by the initial combination therapy of an LHRH analogue and an aromatase inhibitor. Results from the “GAIL” study ISRCTN11469487. E. Dermitzaki, K. Kleanthous, M. Papagianni, A. Attilakos, G. Mastorakos, A. Papadimitriou, DT. Papadimitriou. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

18) Successful Treatment of Severe Atopic Dermatitis with Calcitriol and Paracalcitol in an 8-Year-Old Girl. C. Bothou, A. Alexopoulos, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, A. Papadimitriou, G. Mastorakos, DT. Papadimitriou. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

19) Gain in predicted adult height using the combination of an LHRH analogue and an aromatase inhibitor in early maturing girls with compromised growth for 2 yrs or until the age of 11 is maintained and further improved by aromatase inhibitor monotherapy. Results on final height of the “GAIL” study ISRCTN11469487. DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, M. Papagianni, K. Kleanthous, A. Attilakos, G. Mastorakos , A. Papadimitriou. 57th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Athens (2018)

20) Successful Treatment of Normocalcemic Hyperparathyroidism in Children. DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, A. Papadimitriou, G. Mastorakos. Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans (2019)

21) Νορμοασβεστιαιμικός Υπερπαραθυρεοειδισμός στα Παιδιά Επίπτωση και Θεραπεία. Ε. Δερμιτζάκη, Κ. Κλεάνθους, Α. Παπαδημητρίου, Γ. Μαστοράκος, Δ. Παπαδημητρίου. 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα (2019)

22) US findings of Thyroid Pathology. S. Prountzos, E. Efthymiou, K. Kleanthous, V. Bizimi, E. Alexopoulou. 55th Annual Meeting and 41st Post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Helsinki (2019)

23) Normocalcemic Hyperparathyroidism in Children. DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, A. Papadimitriou, G. Mastorakos. 58th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Vienna (2019)

24) A novel heterozygous mutation in the SLC5A2 gene causing mild failure to thrive and subclinical hypoglycemia in a 2-year old girl. E. Dermitzaki, E. Manolakos, F. Filliousi, K. Kleanthous, DT. Papadimitriou. 58th Annual European Society of Paediatric Endocrinology Meeting, Vienna (2019)

25) WFS1 Related Disorder in A 4-Month Old Girl. K. Kleanthous, E. Manolakos, E. Dermitzaki, A. Fretzayas, F. Urano, DT. Papadimitriou. Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco (2020)

26) Gain in Near Adult Height Using the Combination of an LHRH Analogue and an Aromatase Inhibitor in Early Maturing Girls with Compromised Growth. The “Gail” Study ISRCTN11469487. DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, M. Papagianni, K. Kleanthous, G. Mastorakos. Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco (2020)

27) A 2 -Year Old Girl with Turner Syndrome and Neurofibromatosis Type 1. E. Dermitzaki, E. Manolakos, P. Tagalakis, K. Kleanthous, DT. Papadimitriou. Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco (2020)

28) Concomitant Mutations in the POR and AR Genes in a Boy Presenting with Micropenis and Premature Adrenarche. E. Dermitzaki, E. Manolakos, K. Kleanthous, G. Mastorakos, DT. Papadimitriou. Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco (2020)

29) PREvention Secondaire du Diabete de Type 1 avec CALcitriol et analogues (etude PRECAL ISRCTN17354692). DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, A. Fretzayas, G. Mastorakos. 36ème Congrès de la SOCIETE FRANCAISE D’ENDOCRINOLOGIE, Marseille (2020)

30) Vitamin D revisited: Individualized Vitamin D normal values -according to PTH levels; incidence and treatment of Normocalcemic Hyperparathyroidism in children. DT. Papadimitriou, E. Dermitzaki, K. Kleanthous, A. Papadimitriou, G. Mastorakos. 22nd European Congress of Endocrinology (2020)

Βίντεο από ομιλίες

  1. 1ο Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Παιδιατρικής φροντίδας, 23-26 Ιουνίου 2022 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ