Πρώιμη Ήβη

Η διαταραχή της ήβης, γνωστή επίσης ως πρώιμη ήβη (precocious puberty), είναι μια σπάνια αλλά σημαντική διαταραχή στην ανάπτυξη των παιδιών, όπου το παιδί αρχίζει την κοινωνική και σωματική ωρίμανση σε πολύ νεαρή ηλικία. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να έχει …

Read More